Trường tiểu học Lê Hữu Tựu nằm trên địa bàn xã Nguyên Khê - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội. Trường được mang tên người anh hùng của xã nhà Lê Hữu Tựu. Trường được thành lập ngày 20/8/2006 sau khi tách ra từ Trường tiểu học Nguyên Khê, dưới sự lãnh đạo qua các thời kì của các đồng chí Hiệu trưởng: Ngô Hữu Đàm, Nguyễn Thị Kim Oanh, nay là đồng chí Hiệu trưởng Trần Văn Minh. Trường có diện tích 4825m2 với 2 dãy nhà...